A fényszögek, mint kérdőjelek

Fényszögek

Mindenkiben, aki asztrológiát tanul, ahogy halad előre a képletek elemzésében, egyre több kérdés fogalmazódik meg. Ahogy gyarapodnak az ismereteink, úgy válik egyre biztosabbá, hogy szükségünk van olyan eligazításokra, amely feloldja a bennünk lévő kétségeket. Ezek közül a kérdések közül, az egyik legérdekesebb, a fényszögek elemzése.

Én is voltam tanuló, így bennem is felvetődtek kérdések, ráadásul a szűz mivoltomból kifolyólag, nem is elégedtem meg felületes válaszokkal. Bizonyítékokat kerestem, de sajnos, sokszor csak a hitemre volt bízva, hogy mit fogadok el, mert a válaszok bizony nem voltak meggyőzőek. Nem egy válságos pillanatot éltem át, hiszen a felületes tudás folyamatos kétséget ébresztett bennem. Kezdetben nem a tanítót, nem az asztrológiát képviselőket, sokkal inkább az asztrológia tanításait vontam kétségbe. Ezt sajnos nagyon gyakran tapasztalom másokon is. Emiatt hangoztatom mindig, hogy ne a tudást vonjuk kétségbe, sokkal inkább azt, aki ezt közvetíti.

Két jelentős válságot éltem át a tanulmányaim során, az egyik ilyen a Jupiter hatása volt. Mindenhol azt olvastam, azt hallottam, hogy a Jupiter a nagyszerencse bolygója. Amikor egy barátom, akinek 1. házas Jupitere és Nyilas Ascendense volt megbetegedett, bizony válságot éltem át. A felesége folyamatosan azt kérdezte, – Nem látszott a horoszkópjában? Mi abban a szerencse, ha valaki ilyen állással, cukros lesz, megvakul, levágják a lábát, majd öngyilkos lesz. Ha jó hatású a bolygó, miért történhetett ez.

Ma már tudom a választ, de akkor düh, kétségbeesés és bizonytalanság lett úrrá rajtam. Mit ér, ha tanulok valamit, de tehetetlenül nézem, hogy mi történik. Miért van az, hogy az egyik esetben igaz, amit az asztrológia állít, a másik esetben nem? Visszafelé mindent megtudunk magyarázni. De mi van akkor, ha tényleg segítségre van szükségünk. Csak tehetetlenül nézzük végig a történéseket?
 
A második ilyen helyzet a fényszögek megnyilvánulásának a kérdése volt. Nem értettem, hogy mi befolyásolja a hatások megnyilvánulását. Mindannyian tudjuk, hogy az események a házak szintjén nyilvánul meg, a bolygó mindenképpen eseményt hoz. A fényszögek csak ennek minőségét és a kiváltódást segítő, vagy éppen gátló tényezőit jelöli. Azt tapasztaltam, hogy valójában az analógiák megjelenése, mindig attól függ, hogy a vele fényszög kapcsolatban álló bolygóval, melyik a közös analógiája. Arra gondolok, hogy egy VII. házas Szaturnusz lehet a párkapcsolat korlátozása, de akkor mondjuk a X. házas Hold biztos nem a családról való gondoskodás lesz, kivéve, ha ez negatív fényszög, hiszen így már a korlátnak lehet közös analógiája.
 
Kerestem a válaszokat, hogy vajon milyen elven működnek, mi lehet az a kulcs, ami megvilágítja az események megnyilvánulásának a mikéntjét. Azonban, bizony sokszor nem találtam. Bizonyára bennetek is felvetődött már az a kérdés, ha két bolygó fényszög kapcsolatban van egymással, melyik az a bolygó, aki hat a másikra. Mindenkinek feltettem a kérdést, akivel akkoriban találkoztam és azt gondoltam, ő többet tudhat erről, mint én. Nagyszerű előadásokat hallgattam, és izgatottan vártam a válaszokat. Sajnos, ezekben gyakran csalódtam, és magamra maradtam. Lehet, hogy nincs is megfelelő válasz? Vagy csak ők nem tudják, vagy nem érdekli őket? Meg kell elégednem azzal a válasszal, hogy csak! Hát én nem elégszem meg!
 
Elkezdtem keresni azokat a képleteket, amelyben hasonló állások vannak. Ezeket a kérdéseket, mindig a sorsesemények kapcsán tettem fel. Miként hat egy azonos fényszög különböző sorshelyzetekben? Kezdetben mindenki a saját horoszkópjából próbál meríteni, és csak azután fordul mások képlete felé. Én is így tettem.
 
A saját képletemben van egy Mars qvadrát Szaturnusz. Természetesen egész életemben éreztem a hatását. De mi fogja el dönteni, hogy melyik hat, melyikre. A Mars támadja a Szaturnuszt, vagy a Szaturnusz a Marst. Alapállásban nem kérdéses, hiszen a Mars nem tűri a korlátokat, a Szaturnusz viszont nem fogadja el mások akaratát. Ez így tiszta és logikus. A problémát az okozta, hogy mikor a sorseseményekről beszélünk, akkor nem tudom melyik működik.
 
Kétféle megközelítést tartottam logikusnak. Az egyik, hogy a bolygók mozgásában van benne az, ami ezt meghatározza. A másik, hogy talán a bolygók egymáshoz való pozíciója ad választ ezekre a kérdésekre.
 
A bolygó mozgásokkal kapcsolatban, a tradicionális asztrológia azt tanítja, hogy mindig a gyorsabb bolygó hozza létre a fényszög kapcsolatot. Ráadásul a jegyek eleme és minősége fogja a kapcsolatot élővé tenni. A szabálynak megfelelően, csak a rövidebb keringésű idővel rendelkező bolygó az, amely távolodhat, vagy közeledhet. Tehát egy Hold, Mars fényszög kapcsolatnál, csak a Hold közeledhet a Mars aspektusához, és csak ő távolodhat.

Nézzünk egy képletet:

Irén 1963. október 30. 4h 39m Bp.

A horoszkópban látunk egy 2. házas Nyilas Marst, amely trigonban áll a 6. házas Kos Holddal. A Mars áll 3 fokon, a Hold pedig 1 fokon. Ennek megfelelően a Hold csak úgy hozhat fényszöget, mivel távolodik a Mars trigon pontjától, hogy az élete első felében váltódik ki. Mivel a Mars a lassúbb bolygó, ő nem is hozhatna eseményt. Ezt én két dologban is aggályosnak érzem a szülött életének alakulása miatt.
 
Az egyik, hogy a saját megfigyeléseim azt támasztják alá, hogy ez az elv igazából akkor működött, mikor még a házrendszereket nem használták. Azóta viszont az elveknek is meg kellett változni, hiszen az életünk is teljesen átalakult. Ezért én azt vallom, hogy a bolygók függetlenül a sebességüktől, egyaránt közelednek és távolodnak, egymás fényszög pontjához. Ezt azért gondolom így, mert szerintem egy adott bolygó pillanatnyi sebessége fontosabb, mint az átlagos keringési idő. Hiszen a Nap és a Hold kivételével lassulnak és gyorsulnak, sőt megállnak a bolygók, így szerintem az adott születési pillanatban fennálló sebesség lehetne a meghatározó.
 
Így mindig az adott bolygó kapcsolatok egzakt fényszög pontját veszem meghatározónak. Ebben a képletben ezért, a Mars közeledik a Hold trigonjához, hiszen a Nyilas 3 fokán lesz egzakt a fényszög, így az élet második felében nyilvánul meg, a Hold pedig ennek megfelelően távolodik a Kos 3 fokától, így az élet első felében hoz eseményt. Ennek az elvnek megfelelően, az a szabály, hogy minden bolygó, minden bolygóval létrehozhat aspektust, függetlenül attól, hogy közeledik, távolodik, vagy éppen áll.
 
Másik, amin elgondolkodtam, az volt, hogy milyen lehet a bolygók kiváltódásának az iránya. A tapasztalataim azt támasztják alá, hogy mindig az a bolygó hat, amelyik bolygó a felső, tehát az állatövön hátrébb áll, mint az a bolygó, akivel fényszög kapcsolatra lépett. Ez még együttállásoknál is igaz. A legegyszerűbb úgy elképzelni, hogy a vizsgált bolygóra húzunk egy egyenest a bolygóval szemben lévő pontra és ez ketté fogja osztani a horoszkópot. Amely bolygó ezen vonal felett van, az erre a bolygóra felső fényszöget vet, amelyik a vonal alatt található, az ennek a bolygónak, alsó fényszöge.
 
Ennek megfelelően négyfajta kapcsolatot vizsgálok.
  • közeledő felső, az élet második felében kiváltódik
  • közeledő alsó, az élet második felében nem váltódik ki
  • távolodó felső az élet első felében kiváltódik
  • távolodó alsó, az élet első felében nem váltódik ki

Alsó fényszög, felső fényszög

Ebben a horoszkópban a Nyilas Mars hátrébb van, mint a Kos Hold, ezért a Mars hozza létre a kapcsolatot, ő a felső. Emiatt a Mars közeledik a Hold alsó trigonjához, közeledő alsó, tehát nem hoz eseményt. A Hold pedig távolodik a Mars trigonjától, távolodó felső, tehát eseményt hoz.
 
Nézzük, ennek a megnyilvánulását az adott horoszkópban. Egy lányról van szó, akinek hihetetlenül fontos volt a munka és a karrier. Kezdetben orvosként, majd orvos látogatóként, egy gyógyszer-kereskedelmi cégnél dolgozott. Azt hiszem ez jól látszik a képletben.
 
Az első, mikor a két bolygót, házúrként elemzem. A Mars a VII. ház uraként a 2. házban, kerül trigonba a X. ház urával a 6. házba. Tehát a Mars hozza létre a Hold analógiáit, ami ebben az esetben, amennyiben ragaszkodom a párkapcsolathoz, alá kell rendelnem a céljaimat a másiknak. Ez teljesen megfelel annak az életnek amit élt, hiszen pont azért vált el, mert úgy érezte a férje csak akadályozta az életében. Amíg a férje és a család volt a fontos, nem ment a hivatás. Nem fordítva jelent meg az esemény, hogy alárendelem a céljaimat és stabil lesz a házasságom.  
 
A második, a házban álló bolygó. Ebben az esetben a 2. házban álló Mars trigon a 6. házban álló Holddal. (2. ház E S 6. ház B) Amennyiben ragaszkodom az akaratomhoz, akkor szolgálnom kell a családot. Ez is létrejött az életében. De lehet az is, hogy amennyiben küzdök az anyagi biztonságért, a munkában gondoskodónak kell lennem. Ez is megjelent a sorsában és nem az, hogy orvos  vagyok és emiatt küzdök az anyagiakért.
 
Emiatt van szerintem ennek óriási jelentősége egy sugárzási sorozatban. Hiszen gondoljuk végig. Amennyiben tudom, hogy melyik bolygó milyen irányba váltódhat ki, azt is tudom, hogy melyik életterületen jöhet létre. Nézzünk erre is egy példát a horoszkópban.
 
Négy bolygó kapcsolatát nézzük meg, amelyek ráadásul sorsjelölő bolygók, köztük két transzcendens. A IV. házban a Vízöntőben álló Szaturnusz szextil a 6. házban a Kosban álló Jupiterrel, amely qvinkunksz (V)a 11. házban a Szűzben álló Plútóval, amely szextil (P) a 2. házban a Skorpióban álló Neptunnal, amely végül qvadrát (R) a Szaturnusszal. Itt van még egy számomra fontos szabály. Mivel én szerintem transzcendens bolygó nem lehet ház úr, ezért amelyik bolygót házúrként is vizsgálunk, úgy ezen a szinten, nincs kapcsolatuk a bolygóknak.
 
Tehát először a Szaturnuszt és a Jupitert házúrként vizsgálom. Az 5. ház ura a IV. házban, szextil a 3. ház urával a hatodikban. A Szaturnusz a felső fényszög, tehát ő hat a Jupiterre. Amennyiben megszületik a gyermekem (5. ura, IV. házban), a környezetemet kell szolgálnom (3. ura, 6. házban). Ez is jelent meg az életében, de ez az, ami ellen aztán fellázadt.
 
A következő, már a házban álló bolygók vizsgálata. Ebben az esetben már mind a négy bolygó szerepet kap. A vizsgálat, mindig a fényszögek erejétől indul. A sorozatban a legerősebb a kvadrát, majd a szextil, a qvinkunksz, majd újra a szextil. Természetesen ez mindig a sorozattól függ.
 
A qvadrátban a Neptun a felső fényszög, így ő indítja a sorozatot. Amennyiben lemondok az anyagi teremtésről, (2. Neptun) akkor ez akadályozza (qvadrát), hogy lemondjak a családról, (IV. házas Szaturnusz) amely segíti (szextil) a boldogságot, még ha szolgálattal is jár, (6. házas Jupiter) viszont nem hiszem, (qvinkunksz) hogy akkor gazdag lehetek, (11. házas Plútó) de segítheti, (szextil) hogy másoktól kapjon. Ez lenne az a kör ami megjelenhetne, viszont mivel a Jupiter az egyedüli, amelynek a Szaturnusz közeledő és felső fényszöge, emiatt megtörik a sorozat, ami aztán eredményezi, hogy hiába jelent meg a család, hiába volt pénz , amit a férje teremtett, ez még sem volt elég, mert alárendelődni és a családot szolgálni, hosszútávon nem volt képes. Az egyéni törekvések annyira erősek voltak, hogy képtelen volt erről lemondani, (amit persze indokol az I. házban álló Nap) és gőzerővel halad a karrier és a gazdagság felé. Hogy mi lesz az ára, az már egy más kérdés.
 
Remélem valamelyest megtudtam ismertetni azokat az elképzeléseket, amit az elemzések során követni próbálok. Én mindig azt mondom, mikor a horoszkópokról beszélgetek valakivel. Nem kell semmiben hinni, nézzük meg, így van-e. Azt hiszem annyit mindenképpen megér, hogy átnézzétek ennek megfelelően a horoszkópokat.
Please follow and like us:
error