A háromszintű horoszkópelemzés

A három szint

Természetesen tudom, hogy minden asztrológus figyelembe veszi ezt a három szintet, és különböző módon vizsgálja a horoszkópokat. Ebben nincs semmi különös. Ami esetleg érdeklődésre tarthat számot, az a képlet megközelítése.
Szintekre bontom a horoszkópot, és így próbálom kifejteni. A szintek szervesen összetartoznak, hatnak egymásra, és alakítják, formálják lehetőségeinket.

Én azt gondolom az igazi különbség a hagyományos kifejtés között, és amit én képviselek: az a képlet megközelítése. A régmúltban, mikor stabil élethelyzetekben éltünk sokkal könnyebb volt eligazodni a sorskérdésekben. Akkor a természetes személyiség fejlődés nem kérdőjeleződött meg.

Személyiség – Sors – Események

Ebben az esetben a személyiség adottságai meghatározták a lehetőségeket is. Mivel a sors a meghatározott és szilárd volt, csak a minősége lehetett kérdéses. A jobbágy az jobbágy sorsban élt, a cseléd cselédsorsban, a nemes pedig nemesi sorsot élt. Tudták milyen lehetőségeik vannak és ezen belül az egyéni adottságok meghatározóak voltak.
 
A három szint szervesen összetartozott. A személyiség hatott a sorsválasztásukra, mely létrehozza az életeseményeiket, viszont a sors az szilárd volt, tehát csak egy adott kereteken belül volt szabad választás. Így a változásokra a személyiségünk reagált.
 
A jelenben a hármasság adott, viszont a megközelítések már mások. Ebben az esetben is a személyiség hat a sorsválasztásunkra, mely létre hozza az életeseményeinket, viszont mivel nincsenek szilárd keretek, ezért az események nem a személyiségünkre hatnak vissza, hanem egy új sors helyzetet teremt, mely viszont már átalakítja a személyiségünket. Beindul egy folyamatos körforgás, és ez megy egy egész életen keresztül. Én teljes meggyőződéssel állítom, hogy tudatosan képesek vagyunk bele szólni életünk alakulásába!
 
Ennek megfelelően már nem a személyiség felől próbálom megközelíteni az emberi sorsokat, sokkal inkább egy adott út alapján, amit szerintem a transzcendens bolygók mutatnak.
 
Én azt vallom, hogy két lehetséges út van az emberek előtt, ebben választhatnak. Az uránuszi és a neptuni út. Őket kell tudatosan felvállalni. Tudnod kell, hogy mikor éld az Uránuszt és mikor a Neptunt.
 
Az egyik oldalon a neptunuszi ember áll.
Két analógia között választhat:

– önfeláldozás és az
– áldozatiság között. 

Ez azt jelenti, hogy ha Én önfeláldozó vagyok, akkor nekem mindig másokért kell cselekednem. Pozitív oldalon az önfeláldozás azt jelenti, hogy én lemondok a saját önérvényesítésemről. Negatív oldalon, mindig olyan események jönnek, mely olyan választás elé állít, ami által valamiről le kell mondanom.
Az áldozatiság mindig azt jelenti, hogy a sors rákényszerít valamire, amit nem akarok önmagamtól megtenni.
 
Egy ember akkor neptunuszi ha: az  I, 5, 9, X, 11-es házban áll a Neptun.
Akinek személyi jelölő vagy a Jupiter támadja a Neptunt, az sose lesz önfeláldozó, csak áldozat.
 
Az Uránusznak is két alapanalógiáját veszem:
– függetlenség
A függetlenség azt jelenti, hogy nem döntök mások életében, de én sem vagyok hajlandó más ember döntéseit elfogadni a sorsomban. Ez a függetlenség.
– kiszolgáltatottság
Kétféle módon lehet megélni, vagy ő lesz kiszolgáltatott, vagy neki lesznek mások kiszolgáltatottak.
Hogy melyik megoldást választhatja az egyén, azt csak az dönti el, hogy tud-e azonosulni az Uránusz analógiáival? 
Ha az 1, 5, 9, X, 11-es házadban áll az Uránusz, viszont személyi jelölő vagy a Jupiter támadja az Uránuszodat, akkor önmagad már nem fogsz tudni vele azonosulni, tehát Te leszel a kiszolgáltatott.
 
Ha ezt az Uránuszt pozitív fényszög éri a személyi jelölőktől, és a Jupitertől, akkor Te a függetlenség analógiáit fogod választani. Ez az elsődleges megközelítés.
 
A példában látható,

( 1967. 11. 02. Bp. 17:28:34 )


 
hogy az Uránusz az 5. házban áll, így a személyiség független, vagy kiszolgáltatott lehet. Mivel már megházasodott és családja volt, ő már csak a kiszolgáltatottságot választhatta.

Sorsfeladat

A második szint, melyben először a sorsfeladatot vizsgálom. Ebben az esetben a két legfontosabb bolygó a két sors jelölő, a Jupiter F és a Szaturnusz  G. A két bolygónak a személyiség által kijelölt feladatát vizsgálhatjuk. A példában Kos Szaturnusz aG és Szűz Jupiter fF található.
 
Az én olvasatomban a Kos Szaturnusz aG útja a következő.
1. másokért küzdök
2. magamért küzdök
3. másokkal harcolok
4. értem küzdenek
 
Ezekből az analógiákból választhat, hogy a sorsát megvalósíthassa. Mivel az esemény analógiái közül már a kiszolgáltatottság a meghatározó, már csak két alap analógia lehetséges.
1. másokért küzdök

2. értem küzdenek

Mivel a szülött izomsorvadásban szenvedett, egyértelmű, hogy melyik analógia valósult meg. Ahhoz, hogy egy másik utat válasszon, olyan helyzetre lett volna szüksége, ahol küzdhet másokért.  
 
Miben segíthette volna őt a Szűz Jupiter fF választása?
– csak az történhet velem, amire szükségem van, az elfogadás
– másoknak segítek
– én szorulok segítségre
– semmi sem jó
Láthatjuk, hogy az ideális választás az lett volna, hogy másoknak segít, mert így ő szorult másokra.

Mundán házak

Még ugyan ehhez a szinthez tartozik a mundán házak elemzése. A jegyeket házak szerint értelmezzük. Ők határozzák meg a sorsunk megéléseit, ennek értelmében, a személyi jelölők is a jegyekben, valamely ház uraként kerülnek kapcsolatba többi bolygóval. A Mars Eqvadrát R Szaturnusz G, most a Mars  E a mundán 8. ház ura (Skorpió h) a mundán X. házban (Bak j) és a Szaturnusz G a mundán 11. ház (Vízöntő k) ura a mundán I. házba kerül fényszög kapcsolatba egymással, és így értelmezem. Ennek amiatt van jelentősége, hogy a sorsunkban milyen lehetőségek azok, melyeket megélhetünk. A képletben, a Mars a betegség analógiáit hozza, és kerül qvadrátba a Szaturnusz függetlenségi törekvésével.
 
Ennek megfelelően értelmezzük a megfelelő mundán házak analógiáit ott, amelyik jegyben állnak. Ebben az értelmezésben sem a házak, sem a transzcendens bolygók kapcsolatát nem vizsgálom, hiszen ezek majd a sorseseményekben jelentkeznek.

Személyi jelölő

A következő szint (ami általánosan az első) amit vizsgálok, az öt személyi jelölő bolygó, a Nap A Hold B Merkúr C Vénusz D Mars E. Azt tartom, hogy a személyiség, a jegyeken keresztül megkapja azokat az analógiákat, melyek alapján a sorsát meg tudja valósítani.
  • A Nap A, amivé válnom kell, ebben az esetben a belső út
  • A Hold B, a tehetség, itt a szélsőséges érzelmek
  • A Merkúr C, a gondolkozásom, most a tudás vágy, a lelkiség
  • A Vénusz D, az anyagi kötődéseim, itt a tapasztalás
  • A Mars E, az akaratom, ebben az esetben a céltudatosság
Ezen a szinten a jegyeknek még nincs más értelmezési lehetőségük csak a személyiség minősítése. Nincs uralmi helyzet sem, hiszen minden állás segíti a személyiséget, tehát nem viszonyítunk, emiatt nincs is minősítés. A Rák Hold dB vagy a Bak Hold jB egyaránt az érzelmekről beszél, és a személyiségben nincs különbség. Mindenki érzelmeket él meg, csak a viszonyítás az, ami minősít. A fényszögek egymást támogatják, a „negatív” és „pozitív” jelentésnek nincs értelme, hiszen csak a megéléseket biztosítják. Nem vizsgálom a sors jelölőket, nincs hatásuk a személyiség formálására, tehát sem a Jupitert F, sem a Szaturnuszt G , sem transzcendens bolygókat. Gyakran találkozom, hogy a jellemzésbe a mundán értelmezést is belekeverik, a jegyek, házak szerinti elemzését. Pl. A Mars E qvadrát R Szaturnusz G ebben az esetben mivel a Szaturnusz G nem személyi jelölő, nem értelmezem, tehát nincs kapcsolat, ez majd csak a második szinten történik meg. Ez a szint mutatja meg azokat a lehetőségeket, mellyel a sorsunk beteljesítését segíthetjük.

Horizont házak

A harmadik szint a horizont házak köre. Ezen a szinten már bekapcsolódnak a transzcendens bolygók is. Ebben a helyzetben a házak értelmezése kap hangsúlyt, a bolygók jegybeli helyzetét nem vizsgáljuk. Azonban amennyiben egy bolygót, fényszög kapcsolatok nélkül vizsgálunk, a bolygó analógiái érvényesülhetnek. 5. házban áll a Jupiter F,  megjelenik a vágy a sikerre és az elismertségre. Viszont amennyiben fényszög kapcsolatokat is vizsgálunk, minden bolygó valamely ház ura, vagy társ ura lesz, és a kapcsolatait is valamely ház urával, vagy társ urával kapcsolja össze. Ebben az értelemben, a házban álló bolygó olyan minőségűvé alakítja a házat, amilyen jegyben áll a ház csúcsa. 5. házban a Szűz f jegyében áll a Jupiter F, a 11. ház (Halak l) ura, és fényszög kapcsolatban áll a 6. házban a Skorpió h jegyében álló Nappal A, mely az IV. ház (Oroszlán e) ura. Ebben az értelmezésben a Jupiter F már nem a Szűz f jegyében értelmezendő, hanem a 11. ház uraként áll fényszög kapcsolatban a Nappal A, mint a IV. ház urával. Ennek értelmében a vágyak csak akkor teljesülnek be, (5. házban a Jupiter F, a 11. ház ura), ha képes az otthont szolgálni (6. házban a Nap A, mely IV. ház ura). A fényszög kapcsolatok is ennek megfelelően alakulnak, így a transzcendens bolygókat, csak, mint házban álló bolygót értelmezzük. Nagyon fontos, hogy a horizont házak köre, magát az élet eseményeket mutatja meg. Amennyiben egy változást egy személyi jelölő bolygó jelöl, abban az esetben a változás a személyiségben úgy megy végbe, hogy a ház sors analógiáit nem változtatja. Azonban a sors jelölők jelzései, mindig változásokat mutatnak az élethelyzetekben. Például egy 5. házas analógia, a szerelem megjelenése. Amennyiben a helyzetet a Vénusz D mutatja, a személyiségben változás indul, de nem változik meg az alapvető sors helyzet, ugyan ez az Uránusz H esetében, valószínűleg sors változással, esetleg házassággal végződik.
 
Mivel ez a módszer egy rendszer része, tudom, hogy néhány eleme hiányzik a teljes megértéshez, de úgy gondolom érdemes esetleg egy kis időt szentelni arra, hogy néhány horoszkópot átnézzenek, milyen lehetőségek rejlenek ebben a módszerben. Szeretném, hogy mielőtt elvetik, vagy elfogadják ezeket a gondolatokat, vizsgálják át ebből az aspektusból is! Biztos vagyok abban, hogy találnak érdekes dolgokat.